Incasso

INFO

Wat is een automatische incasso?

Met een automatische incasso worden alle kosten die samenhangen met het lidmaatschap automatisch van uw rekening afgeschreven. Dat is voor iedereen wel zo makkelijk. Zo betaalt U altijd op tijd, U kunt het immers niet vergeten!

Hoe machtig ik speeltuin Vogelenwijk om de kosten automatisch te incasseren?

Het enige dat U hoeft te doen om per automatische incasso te betalen, is bij de inschrijving het rekeningnummer en naam invullen en aanvinken dat U akkoord gaat met automatische incasso. Daarmee geeft U speeltuin Vogelenwijk toestemming om het lidmaatschapsgeld automatisch van de door U gekozen rekening af te schrijven.
Hieronder onze  incassogegevens :

Naam incassant: Speeltuinvereniging Vogelenwijk
IBAN incassant: NL05INGB0002307269
ID incassant: NL63ZZZ404461050000
Hoe kan ik de automatische incasso controleren?

Op uw rekeningafschrift kunt U zien hoeveel geld er van uw rekening is afgeschreven, op welke datum dat is gebeurd en voor welke periode uw hebt betaald. Eens per jaar ontvangt U ook informatie op het e-mailadres dat U tijdens de inschrijving hebt gekozen.

Kan ik een betaling later ook nog terug laten draaien?

Ja. Wanneer het bedrag van de automatische incasso al van uw rekening is afgeschreven, kunt U tot 30 dagen na afschrijving uw bank verzoeken om dit bedrag terug te boeken. Informeer hiernaar bij uw bank.

Kan ik een automatische incasso stopzetten?

Gelijktijdig met een schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap ( 1 maand voordat het nieuwe kalenderjaar aanvangt) wordt ook de automatische incasso stopgezet.