Aanmelden

( Scholen en BSO’s kunnen geen lid meer worden van de speeltuin  )

Als  U zich aanmeldt dan steunt U onze mooie speeltuin en wordt U regelmatig per email op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Ook ontvangen wij subsidie van de gemeente Leiden per aangemeld kind. Als U de speeltuin wil huren voor een partijtje krijgt U een ledenkorting.

Voor U zich aanmeldt als lid van onze speeltuin kunt U hier ons privacy reglement lezen.

De kosten verbonden aan een lidmaatschap voor een jaar zijn 23 Euro per gezin voor bewoners van de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt.
Bewoners buiten deze wijken in Leiden betalen 25 Euro per gezin per jaar.
Woont U NIET in Leiden dan is het lidmaatschap 30 Euro. Wij ontvangen dan namelijk niet de subsidie per kind , die wel voor kinderen uit Leiden wordt verstrekt door de gemeente Leiden.
(Voor aanmeldingen na 30 juni wordt een gedeelte van de jaarcontributie berekend. ) Voor niet-leden geldt een toegang van 1 euro per kind.

Wij maken gebruik van automatisch incasso. Klik hier voor meer uitleg…

Opzeggen geschiedt schriftelijk of per email uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar.