Aanmelden

Voor U zich aanmeldt als lid van onze speeltuin kunt U hier ons privacy reglement lezen.

De kosten verbonden aan een lidmaatschap voor een jaar zijn 23 Euro per gezin voor bewoners van de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt.
Bewoners buiten deze wijken in Leiden betalen 25 Euro per gezin per jaar.
Woont U NIET in Leiden dan is het lidmaatschap 30 Euro. Wij ontvangen dan namelijk niet de subsidie per kind , die wel voor kinderen uit Leiden wordt verstrekt door de gemeente Leiden.
Voor niet-leden geldt een toegang van 1 euro per kind.

Wij maken gebruik┬ávan automatisch incasso. Klik hier voor meer uitleg…

Opzeggen geschiedt schriftelijk of per email uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar.