Renovatie 2006 2007 ontwerp

Ontwerp en presentaties renovatie 2006 2007

Inleiding
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een uniek renovatieproject van onze speeltuinvereniging Vogelenwijk in Leiden. De aanleiding voor deze renovatie zijn de nieuwe Europese veiligheidseisen die sinds 2004 op de speeltuinen van toepassing zijn. Voor deze renovatie is een “ Deltaplan Spelen in Leiden “ opgesteld. Dit Deltaplan is opgesteld door de Nuso en dat is een Landelijke Organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie.

In samenspraak met een grote groep kinderen vanuit de wijk hebben we echter niet alleen gekozen voor een veilige speeltuin, maar ook voor een meer avontuurlijke en groene speeltuin.
Fondsen
De gemeente Leiden , samen met de Leidse fondsen, hebben een forse financiële bijdrage geleverd aan deze renovatie.
Ook een aantal fondsen heeft onze subsidieaanvragen gehonoreerd. Dit zijn :

Stichting Samen Buiten Spelen : € 40.000
Stichting Zonnige Jeugd : € 3.000
De Fundatie Van den Santheuvel: € 1.500

Ook Oegstgeest heeft een duit in het zakje gedaan. De leden van “de ronde tafel” kozen 2006 uit als goed doel voor de opbrengsten van de koninginnedag festiviteiten.
Dit leverde het fantastische bedrag op van € 13.500
Ook enkele gulle gevers uit de Vogelwijk hebben een mooi bedrag geschonken.

Planning
4 September zijn we begonnen en de hele renovatie zal ruim twee maanden in beslag nemen. We hopen het gedeelte voor de kleinere kinderen binnen twee maanden klaar te hebben. Hou onze vorderingen in de gaten en hopelijk kan er begin November weer buiten worden gespeeld.

Samenwerking
De speeluin betrekt de wijk, leden en aanwezige organisaties bij de renovatieplannen.
Samenwerking met wijkbewoners zal de betrokkenheid, sociaal contact en sociale controle bij onze speeltuinvereniging sterk bevorderen
Het wijkcomité, de Thermiek, het Rijnlands revalidatie Centrum (RRC) en het AZC werden bij onze plannen betrokken.
Door o.a. het A.Z.C. en de Thermiek bij onze plannen te betrekken, voldoen aan de gestelde voorwaardes m.b.t. de integratie van allochtonen en gehandicapten.

Lees meer over de vorderingen…

Deskundig ontwerper
Het ontwerpplan werd 7 februari 2006 door
Designstudio van Ginneken in de speeltuin toegelicht en daarna ter inzage in het speeltuingebouw opgehangen. De presentatie van dit plan en een toelichting op het groenplan kunnen worden ingezien via deze website.

Bekijk hier de presentatie over het ontwerp

Bekijk hier de presentatie over het groenplan


Zelfwerkzaamheid
Het bestuur is bereid om samen met vrijwilligers een aantal werkzaamheden zelf uit te voeren. Dit is natuurlijk kostenbesparend. Het bestuur wil een actie organiseren onder leden, wijkbewoners, volkstuinders en alle instanties en mensen die onze speeltuin een warm hart toedragen. Daarbij vragen wij om een éénmalige sponsorbijdrage voor een uitgebreider groenplan (grotere struiken en hogere bomen) dat een onderdeel is van de renovatie.

Onderhoud
Na de renovatie zal de speeltuin beschikken over aanzienlijk meer groen dan voorheen. De ontwerper geeft nu al aan dat dit 2 – 3 dagen werk per maand zal gaan kosten om dit bij te houden. Hiervoor zullen wij de leden en andere insatnties gaan benaderen om daar structureel invulling aan te geven.